Goochelen

 ALGEMEEN

Goochelen is leuk, populair en een geliefde hobby voor zeer vele mensen. Je hoeft je met deze hobby nooit te vervelen. Je hebt altijd iets om handen om jezelf of een ander te vermaken. Tevens brengt deze vaardigheid je gemakkelijker in contact met andere mensen wat het zelfvertrouwen zal versterken (actie = reactie). Doordat je anders gaat leren denken worden je creatieve vermogens aanzienlijk gestimuleerd. Ook kinderen met een achterstand in de grove of fijne motoriek kunnen baat hebben bij de oefeningen

Tijdens de training leert men zich door middel van de GOOCHELKUNST vaardigheden aan, die voor de persoonlijke ontwikkelingen van belang zijn. Hierbij wordt men motorisch, intellectueel, emotioneel en sociaal uitgedaagd. De deelnemer wordt zich bewust gemaakt van zijn persoonlijke uitstraling en het effect hiervan op zijn omgeving. Met behulp van de goocheltrucs leert men zich zo effectief mogelijk te presenteren. Dit gebeurt in klein en veilig groepsverband. Ondersteund door audiovisuele hulpmiddelen wordt er gewerkt aan: motoriek, houding, presentatie, verbale en non-verbale communicatie. De opgedane succeservaringen geven een kick en versterken de zelfwaarde.
De training is bijzonder, omdat we genoemde problematiek door middel van een praktische en uitdagende vaardigheidstraining aanpakken. Het probleem wordt niet centraal gesteld, maar volgt vanzelfsprekend vanuit de gehanteerde presentatietechnieken. Uit onze ervaringen blijkt dat deze vooral plezierige en ongedwongen benadering zeer effectief is
 

wand002.jpg

DOEL
 

  • Goochelen ontwikkelt de creativiteit

Het speelse karakter van de workshops doet mensen even hun problemen vergeten.  Het in aanraking komen met een hobby als goochelen leert de mens scheppend bezig te zijn met zijn eigen leven en vrije tijd.
 

  • Goochelen schenkt zelfvertrouwen en verhoogt de sociale status

Goochelen geeft een onmiddellijk gevoel van trots en voldoening. Het plezier in de eigen prestatie leidt tot verhoging van het zelfvertrouwen en versterkt het zelfbewustzijn: een kind dat een truc beheerst, kan iets wat een ander niet kan. Ook verhoogt dit de sociale status. Aanmoediging van het publiek leidt tot zelfbevestiging van buitenaf.
 

  • Goochelen ontwikkelt sociale vaardigheden

Tijdens de workshop krijgen de deelnemers aanwijzingen op het gebied van houding en presentatie. Zij leren zichzelf met behulp van de magie te presenteren aan de buitenwereld: zij worden zich bewust van de eigen persoonlijke uitstraling en het effect hiervan op de omgeving. Een goocheltruc kan een handig middel zijn om met anderen in contact te komen.
 

  • Goochelen verbetert de leerhouding en het doorzettingsvermogen

Impulsieve kinderen leren hun gedachten te coördineren met hun handelingen. Zij leren een gevoel van tijd en tijdsplanning te ontwikkelen (het kind moet op het juiste moment aandacht krijgen, een smeuïge conversatie ontwikkelen én het publiek amuseren).
 

  • Goochelen ontwikkelt de motoriek

Goocheltrucs kunnen variëren van 'zelfwerkzame trucs' die gemakkelijk kunnen worden geleerd en direct voldoening geven, tot trucs waarbij een zekere behendigheid vereist is. Het aanleren van dit soort vaardigheden kunnen worden ingezet bij de revalidatie van kinderen met een motorisch probleem. Ook als er sprake is van preoccupatie kan een truc uitkomst bieden. 
 

BESTEMD VOOR

Mensen met autisme die in een veilige omgeving onbedreigd willen oefenen in het omgaan met eigen gedrag en het gedrag van anderen.

De volgende leeftijdscategorieën zijn er:

         • kinderen van 8 t/m 13 jaar
         • kinderen van 14 t/m 18 jaar
         • volwassenen 18 jaar en ouder
 

430144a~Magician-s-Rabbit-In-Hat-Posters.jpg

PROGRAMMA

De training is op maat gesneden. De speciaal uitgezochte en ontworpen trucs worden afgestemd op zowel het ontwikkelingsniveau, als de motorische en sociale vaardigheid van de deelnemer. Zo zijn er trucs die speciaal de motoriek (zowel grof als fijn) activeren of trucs die ingezet worden om de verstandelijke vermogens te prikkelen. 
 

WERKWIJZE

Het programma wordt gegeven in groepsverband waarbij daarnaast, afhankelijk van de individuele vraag en mogelijkheden, ook gerichte individuele ondersteuning wordt geboden.


en00122_[1].gif

 

DUUR

Goochelen is een jaartraining bij Magic Maker. De gehele training bestaat uit de volgende onderdelen: • introductietraining       ( 5   bijeenkomsten)
 • basistraining               (12   bijeenkomsten)
 • vervolgtraining            (12  bijeenkomsten)
 • verdiepingstraining      (10  bijeen komsten)
 

INSTROOMMOMENT

De training kan op elk moment worden aangevangen.
.