Ontstaan

Vanuit een grote betrokkenheid bij mensen met autisme en een niet aflatende nieuwsgierigheid en creativiteit is Magic Maker in 2000 gestart. De aanleiding daartoe was de persoonlijke confrontatie met autisme en de weigering om toe te geven aan het stempel "gestoord" dat er vanuit diverse kanten op mensen met autisme werd geplakt. Het was de start van een zoektocht. Deze zoektocht heeft geresulteerd in een door Carola Zwartjes en Menno Dros ontwikkeld concept waarbij de ontwikkeling van de mogelijkheden van mensen met autisme centraal staat.


Het door Carola Zwartjes en Menno Dros ontwikkelde concept vindt zijn oorsprong in, en is verder ontwikkeld vanuit, het goochelen. Het goochelen staat centraal. Feitelijk is goochelen echter vooral het middel om een breed scala aan vaardigheden (zoals: sociale vaardigheden, taalgebruik, reageren op onverwachte situaties, planning, aanbrengen van structuur, het oefenen van de fijne motoriek) te oefenen en te ontwikkelen. Het goochelen maakt ook dat je iets kunt dat anderen niet kunnen. Goochelen fascineert en maakt mensen nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar de goochelaar. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van de goochelaar. Het gegeven dat kinderen met autisme vaak perfectionistisch zijn maakt dat ze een truc helemaal onder de knie willen krijgen. Ze zijn bereid om goed te oefenen. De nieuwsgierigheid en het perfectionisme worden als vanzelfsprekend ingezet als motivatiemiddel.
 

magicman.gif


Ondertussen zijn naast het goochelen ook andere activiteiten ontwikkeld die gestoeld zijn op hetzelfde principe. Daarnaast richt Magic Maker zich op ondersteuning en activering van de sociale omgeving van mensen met autisme.