Entertainment

 

ALGEMEEN

Stichting Magic Maker verzorgt binnen uw organisatie magisch entertainment. Er kunnen diverse gelegenheden zijn waarbij de magie een welkome afleiding en verrassing biedt. Te denken valt daarbij aan de opening van een nieuwe afdeling, filiaal of bedrijfspand; productpresentaties; jubilea en bedrijfsfeesten.

DOEL

Op een directe, visuele en altijd verrassende manier ondersteunt magie diverse bijeenkomsten, het zet de eventuele jubilaris in het zonnetje en brengt mensen tot elkaar. Het primaire doel is verrassing en ontspanning.

PROGRAMMA

Het programma is gebaseerd op magie en meer specifiek op de goochelkunst. Afhankelijk van de gelegenheid kan er in overleg een programma op maat worden gemaakt.
Neem vrijblijvend contact op met Magic Maker om de mogelijkheden van Magisch Entertainment voor uw organisatie eens te bespreken.  Bel:  06 - 31 644 135

WERKWIJZE

Uiterlijk vier weken voorafgaand aan de betreffende gelegenheid vindt er contact plaats tussen Magic Maker en de opdrachtgever. Onderwerp van gesprek is de wens van opdrachtgever over de inhoud van de bijdrage vanuit Magic Maker. Magisch Entertainment zal als uitgangspunt door twee medewerkers van Magic Maker worden verzorgd.

DUUR

Magisch Entertainment is een activiteit die afhankelijk van de vraag variabel is van duur.
 

424px-Magic_wand_svg.png